Un Curs a la Terra · Per a secundària

Persecundària ESO, de 12 a 16 anysamb continguts pedagògics curriculars pea estimular l’esperit crític i lautoestima. Un equip de pedagogs, educadors ambientals, periodistes, il·lustradors i professors hi han treballat tot l’hivern i els hem situat en dates avinents i amb il·lustracions i fragments de lletres de cançons -que es poden escoltar en una llista de reproducció- per a motivar-ne la lectura. Aquests continguts estan relacionats amb els objectius del servei comunitari en el marc curricular mitjançant l’aprenentatge i servei i ajudaran a conformar una guia perquè els alumnes hi preparin, organitzin i desenvolupin els seus projectes i en acabat hi puguin descriure l’experiència. Es poden adquirir genèriques o amb diferents opcions de personalització.

Les pàgines comunes inclouen:

  • Quadre de professors
  • Seguiment d’avaluacions

Recursos:

  • 8 pàg per a l’aprenentatge i servei en el marc curricular
  • Àrea idiomàtica de la llengua
  • Mapa potic demón
  • Taula periòdica dels elements
  • Càlcul dàreeslongituds...
  • Irregular verbs ienglish

Fitxes:

Relligats en espiracontínua de plàstic /cobertes impreses quadricromia sobrcartolingràca de 400 g / interiors impresos a 2+2 sobrpaper ecològic d9g / fulls de recursos i mapes impresos a quadricromia sobre paper ecològic de 90 g / tot amb la certicació de la cadena de custòdia FSC

PERSONALITZACIÓ

Situades entre la coberta i les pàgines comunes, hi podeu posar el que vulgueu, fins a 2.100 caràcters amb espais per pàgina: un escrit de presentació, les normes del centre, un plànol amb els espais del centre, el currículum acadèmic, fulls d’autoritzacions de sortida… Ens encarreguem de maquetar-les.

Opció A Sense Personalitzar
des de 1,60€

Opció A+
Cobertes i interiors cobertes propis
des de 1,90€

Opció B
Coberta i 4 pàg. pròpies (2 fulls)
des de 1,95€

Opció C
Coberta i 8 pàg. pròpies (4 fulls)
Consultar el preu

Opció D
Coberta i 12 pàg. pròpies (6 fulls)
Consultar el preu

Opció E
Coberta i 16 pàg. pròpies (8 fulls)
Consultar el preu

Demana'ns-en pressupost

This product is currently out of stock and unavailable.

a