Quadern de Medi · Per a primària

Pensades per als cicles de primària de 6 a 11 anys plenes de continguts pedagògics pea estimular l’esperit crític i lautoestima de la mainada. Amb textos i il·lustracions propis, endevinalles, i cançons per a pensar sobre pau, solidaritat i drets humans, la cura del medi ambient i l’autoestima i les emocions pròpies i les dels altres. I la possibilitat de personalitzar-ne la coberta i inclourehi pàgines pròpies! Inclou sobrecobertes de plàstic, acabats en cantons arrodonits i ungler punt de lectura. 

Les pàgines comunes inclouen:

Recursos:

  • Algunes dades del món
  • Àrea idiomàtica del català
  • Les comarques i les seves capitals
  • Repassem les taules de multiplicar!
  • Consells per a estudiar

Fitxes:

15×21 cm / Enquadernació de seguretat en espiral contínua de plàstic / cobertes i interiors de les cobertes personalitzades impreses sobre cartolingràca de 400 g / sobrecobertes de plàstic transparent / cantons roms / interiors impresos sobre paper ecològic de 80 g / tot amcerticació FSC / Ungler punt de lectura

PERSONALITZACIÓ

Situades entre la coberta i les pàgines comunes, hi podeu posar el que vulgueu, fins a 2.100 caràcters amb espais per pàgina: un escrit de presentació, les normes del centre, un plànol amb els espais de l’escola, el currículum acadèmic, fulls d’autoritzacions de sortida… Nosaltres ens encarreguem de maquetar-les.

Opció A
Sense personalitzar
des de 1,60€

Opció A+
Només coberta pròpia
des de 1,95€

Opció B
Coberta i 4 pàg. pròpies (2 fulls)
Consultar el preu

Opció C
Coberta i 8 pàg. pròpies (4 fulls)
Consultar el preu

Opció D
Coberta i 12 pàg. pròpies (6 fulls)
Consultar el preu

Demana'ns-en pressupost

Clear

Acabats

- Sobrecobertes de plàstic incloses.
- Cantons roms inclosos