Política de privacitat i galetes

Informació general

Aquesta política de privacitat i galetes (en endavant, la “Política”) regula l’ús de les dades personals que l’usuari (en endavant, l'”Usuari”) facilita a través del lloc web agendadelaterra.cat (en endavant, el “Lloc Web”).

El Lloc Web és propietat d’Edicions AT (en endavant, el “Propietat”).

Dades personals

Les dades personals que l’Usuari pot facilitar a través del Lloc Web són:

 • Nom i cognoms
 • Nom del centre eductiu
 • NIF o CIF
 • Adreça de correu electrònic
 • Número de telèfon
 • Població

El Propietat tractarà les dades personals de l’Usuari per a les següents finalitats:

 • Gestionar la sol·licitud de l’Usuari
 • Prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari
 • Enviar informació comercial sobre els productes i serveis del Propietat
 • Realitzar estudis estadístics

Galetes

El Lloc Web utilitza galetes per a les següents finalitats:

 • Analitzar el trànsit del Lloc Web
 • Millorar l’experiència de l’Usuari

L’Usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar les galetes.

Termini de conservació

Les dades personals de l’Usuari es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides.

Drets de l'Usuari

L’Usuari té dret a:

 • Accedir a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades personals
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals
 • Portar les seves dades personals a un altre responsable del tractament

L’Usuari pot exercir els seus drets dirigint-se a Edicions AT a través de la pàgina de contacte.

Contacte

Si l’Usuari té alguna pregunta sobre aquesta Política, pot contactar amb el Propietat a través de la pàgina de contacte.

Modificació de la Política

El Propietat es reserva el dret de modificar aquesta Política en qualsevol moment. La Política modificada entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al Lloc Web.

Jurisdicció

Aquesta Política es regeix per la legislació espanyola.

Data d’actualització: 2024-03-04