Som aquí

Adreça: Av. del Rei En Jaume, 143 · 08440 Cardedeu -Vallès Oriental-
A/e: bondia@agendadelaterra.cat  Telèfon: +34 93 846 27 06

Delegació Vegueria de Tortosa:
C. Eugeni Ribera 15 · 03870 Amposta A/e: ebre@agendadelaterra.cat Tel.: +34 977 70 74 82

Delegació Vegueria de Perpinyà:
7, plaça Joan Payrà · 66000 Perpinyà A/e: lallibreriaperpinya@gmail.com Tel.: 04 68 34 33 74

Escriviu-nos!

    He llegit i accepto la política de privadesa

    D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que ens lliureu, seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de Jordi Urgell i Montané (Edicions Agenda de la Terra). Les dades que ens faciliteu, concretament la vostra adreça de correu electrònic i del vostre domicili , es podran emprar per la tramesa de comunicacions publicitàries o que puguin ésser del vostre interès. El lliurament de la informació sol·licitada en el formulari i marcada amb un asterisc (*) és obligatori. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supresió i portabilitat, així com d'oposició o limitació del tractament de les vostres dades personals tot adreçant-vos per escrit a Edicions Agenda de la Terra. A la sol·licitud d’exercici dels vostres drets caldrà que hi figurin el vostre nom i cognoms, la petició en que es concreta la vostra sol·licitud, domicili a efectes de notificació, i data i signatura del sol·licitant, a més de fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents que n'acrediten la petició. Tot això, sense perjudici d’ altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent. Igualment, haureu d’emprar qualsevol mitjà que en permeti acreditar l’enviament i la recepció.

    Així mateix, amb l'acceptació d'aquesta nota informativa, consentiu de forma lliure i amb informació suficient al lliurament i tractament de les dades que ens faciliteu, així com a que les dades facilitades siguin cedides a d'altres entitats col·laboradores necessàries pel correcte funcionament de la nostra entitat.

    L’adreça del responsable del fitxer és: Edicions Agenda de la Terra, Av. del Rei En Jaume, 143 – 08440 Cardedeu, bondia@agendadelaterra.cat.